top of page

Četvrto vaganje starih baterija održat će se u četvrtak, 4. 2. 2021. od 8,00 do 9,25 h (1. i 2. sat) u predvorju škole.

Puno hvala na trudu i sudjelovanju.

留言


bottom of page