top of page

Službeni glasnik Grada Zagreba broj 24 od 17. prosinca 2019. godine (Program javnih potreba u u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2020. godinu).

  1. PRAVO NA BESPLATNU PREHRANU IMAJU UČENICI:

- učenici korisnici zajamčene minimalne naknade ili obitelji učenika koje ostvaruju navedeno pravo;

- čiji su roditelji (odnosi se na oba roditelja, odnosno samohranog roditelja) nezaposleni i redovno su prijavljeni Zavodu za zapošljavanje ili zadnja dva mjeseca nisu primili plaću;

- djeca invalidi III. i IV. kategorije

- djeca invalida Domovinskog rata;

- djece osoba s invaliditetom (100% i 90%).

Za uključivanje učenika u besplatnu prehranu, potrebno je u Školu dostaviti rješenje, uvjerenje ili potvrdu za 2020. godinu o korištenju zajamčene minimalne naknade, nezaposlenosti oba roditelja odnosno samohranog roditelja, rješenje o invalidnosti djece invalida, rješenje o invalidnosti invalida Domovinskog rata te rješenje o statusu osobe s invaliditetom (100% ili 90%) ako nije ranije zaprimljeno od strane Škole.

  1. UČENICI KOJI PRIMAJU DJEČJI DOPLATAK IMAJU PRAVO NA SUFINANCIRANU PREHRANU, I TO NA:

- sufinancirani mliječni obrok,

- sufinancirani ručak i užinu (uz uvjet da su uključeni u produženi boravak).

Učenici ove kategorije sufinancirane prehrane, izvan produženog boravka, mogu konzumirati ručak po cijeni od 6,50 kuna, ako to Škola može organizirati.

Sufinanciranje prehrane provodi se na temelju rješenja, uvjerenja ili potvrde HZMO

o pravu na dječji doplatak za 2020. godinu.

  1. OSTALI UČENICI, IZVAN KRITERIJA POD A. I B

Sufinanciranje cijene mliječnog obroka ove kategorije korisnika prehrane provodi se od 30,00% odnosno cijena za korisnika iznosi 3,50 kune.

Sufinanciranje cijene ručka ove kategorije korisnika prehrane provodi se uz popust od 27,78%, odnosno cijena za korisnika iznosi 6,50 kuna (uz uvjet da su uključeni u produženi boravak).

Sufinanciranje cijene užine ove kategorije korisnika prehrane provodi se uz popust od 20%, odnosno cijena za korisnika iznosi 2,00 kune (uz uvjet da su uključeni u produženi boravak).

  1. UČENICI PO KRITERIJU C, IZVAN SUSTAVA PRODUŽENOG BORAVKA

Učenici mogu konzumirati ručak po cijeni od 9,00 kn, ako to Škola može organizirati.

Ukoliko se u Školi nalazi više djece, potrebno je dostaviti samo jedno rješenje o dječjem doplatku, korištenju zajamčene minimalne naknade, nezaposlenosti oba roditelja odnosno samohranog roditelja, invalidnosti djece, invalidnosti invalida Domovinskog rata te statusu osobe s invaliditetom (100% i 90%). Pored imena djeteta upisati koji razred polazi.

Roditelj plaća cijenu prehrane mjesečno na temelju evidencije Škole o broju konzumiranih obroka i uplatnica koje izdaje Škola.

Gradski ured za obrazovanje utvrđuje pravo na oslobađanje, odnosno smanjivanje obveze sudjelovanja roditelja u cijeni programa za posebne slučajeve izvan utvrđenog sustava olakšica, a na osnovi obrazloženog zahtjeva Škole u suradnji s centrima za socijalnu skrb, zdravstvenim i drugim nadležnim ustanovama.

Rješenja, uvjerenja i potvrde treba dostaviti razredniku do 18. rujna 2020. godine, kako bi se izdale uplatnice za plaćanje prehrane, u protivnom plaća se puna cijena za mjesec rujan 2020.

Učenici se uključuju u besplatnu ili sufinanciranu prehranu od datuma kada je Škola zaprimila dokumentaciju, a ne od datuma koji nosi rješenje, uvjerenje ili potvrda o pravu na dječji doplatak, odnosno rješenje ili uvjerenje o pravu korištenja socijalne pomoći ili druga uvjerenja.

Zagreb, 04.09.2020.

Comments


bottom of page