top of page

CIJENA PROGRAMA PRODUŽENOG BORAVKA ZA 2020. GODINU

Službeni glasnik Grada Zagreba broj 24 od 17. prosinca 2019. godine (Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2020. godinu).

Za 2020. planira se jedinstven mjesečni iznos sudjelovanja roditelja učenika s prebivalištem na području Grada Zagreba u cijeni programa produženog boravka u iznosu 200,00 kuna.

Iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa plaća se za 10 mjeseci (rujan-lipanj) i može se umanjiti samo ako roditelji ostvaruju olakšice u plaćanju utvrđene Programom javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2020. godinu.

Olakšice u plaćanju imaju roditelji učenika s prebivalištem na području

Grada Zagreba za:

- dijete osobe s invaliditetom (100% i 90%) - oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,

- dijete osobe s invaliditetom (80% do 60%) - plaća 50% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,

- dijete osobe s invaliditetom (50% i manje) - plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,

- treće i svako daljnje dijete iste obitelji u programu produženog boravka - oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,

- drugo dijete iste obitelji u programu produženog boravka - plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,

- dijete samohranog roditelja - plaća 75 % od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,

- dijete ili njegova obitelj koja se koristi pravom na zajamčenu minimalnu naknadu u sustavu socijalne skrbi oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa.

Gradski ured za obrazovanje utvrđuje pravo na oslobađanje, odnosno smanjivanje obveze sudjelovanja roditelja u cijeni programa za posebne slučajeve izvan utvrđenog sustava olakšica, a na osnovi obrazloženog zahtjeva Škole u suradnji s centrima za socijalnu skrb, zdravstvenim i drugim nadležnim ustanovama.

Ako roditelj, odnosno staratelj učenika ostvaruje olakšicu po više osnova, primjenjuje se jedna olakšica koja je za roditelja najpovoljnija.

Iznos sudjelovanja roditelja/staratelja učenika u cijeni programa produženog boravka utvrđuje Škola na temelju dostavljene dokumentacije, a prije potpisivanja ugovora što ga Škola sklapa s roditeljem/starateljem učenika za svaku školsku godinu.

Pravo na olakšice u plaćanju utvrđuje se na temelju sljedećih dokaza:

  1. dokaz o prebivalištu djeteta:

- uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta ili pisana privola roditelja da Škola može sama - preko nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana;

  1. dokaz o samohranosti roditelja:

- rodni list djeteta, smrtni list za preminulog roditelja/staratelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja/staratelja ili rješenje centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta;

  1. dokaz o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti:

- rješenje o statusu invalida Domovinskog rata s podatkom o postotku invalidnosti, odnosno rješenje o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti ako nije ranije zaprimljeno od strane Škole;

  1. dokazi o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu:

- rješenje centra za socijalnu skrb o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu.

Zagreb, 04.09.2020.

Comments


bottom of page