Poštovani roditelji i učenici,

i ove školske godine 2021./22. skupljamo stare baterije...

Prvo vaganje starih baterija za mjesec rujan održat će se u petak, 24.9.2021. od 8.00 do 9,20h (1. i 2.sat) u predvorju škole.


Naziv projekta : SKUPLJAJMO ZAJEDNO STARE BATERIJE

Ciljevi projekta su:

· poticati svijest učenika o potrebi pravilnog zbrinjavanja starih baterija

· skrenuti pozornost učenika na važnost odvajanja opasnog otpada od ostalog otpada iz kućanstva

· uočiti direktnu povezanost čovjeka i prirode te razumjeti uzročno-posljedične veze ljudskog nemara prema prirodi, te mogućim posljedicama zagađenja površinskih i podzemnih zaliha vode

· poticati razvoj svijesti o potrebi očuvanja kvalitete prirodnog okoliša

· potaknuti ekološku osviještenost učenika, roditelja te mještana

· poticati na ekološko djelovanje u domu i školi te razvijati poduzetnički duh

Trajanje projekta : tijekom školske godine

Natjecanje među razredima (od 1.- 8. razreda).

Na kraju polugodišta (najbolji razred) i školske godine (3 najbolja razreda ) dobivaju priznanja i nagrade.

Podsjetnik o akciji prikupljanja starih baterija

· Svaki razred skuplja baterije u posebnim kutijama za baterije koje će izraditi sa svojim razrednicima

· Akcija je natjecateljskog tipa – razred koji prikupi najviše baterija bit će nagrađen na kraju prvog polugodišta, a najbolja tri na kraju školske godine

Učenici mogu donijeti:

· baterije iz satova

· baterije iz daljinskih upravljača

· baterije iz mobitela i laptopa

· baterije iz drugih kućanskih aparata

Ne donositi:

· akumulatore

Upute učenicima:

Prije donošenja u školu, baterije je potrebno staviti u plastičnu vrećicu (zapisati razred).

Po dolasku u školu, baterije se odmah odlažu u razrednu kutiju te se na taj način izbjegava dodir baterija s kožom.

Djelujmo zajednički za zaštitu okoliša u našem užem okruženju!

Puno vam hvala na dosadašnjem trudu i sudjelovanju.

Srdačan pozdrav,

učiteljica Ranka

Recent Posts

See All

UGOVORI ZA PRODUŽENI BORAVAK

Poštovani roditelji, ​ ugovori o pohađanju produženog boravka (za 2. i 3. razred) u školskoj godini 2021./2022. potpisivat će se 13.9.2021. od 16 do 17 h u sjenici na školskom dvorištu. Molimo vas da

Podjela svjedodžbi

PODJELA SVJEDODŽBI OD 1. DO 4. RAZREDA (1.7. - ČETVRTAK) 1. razred - od 9:00 do 9:30 2. razred - od 9:30 do 10:00 3. razred - od 10:00 do 10:30 4. razred - od 10:30 do 11:00 ​ PODJELA SVJEDODŽBI OD 5.