top of page

Prvo vaganje starih baterija za mjesec listopad održat će se u četvrtak, 31.10.2019. od 9,45 do 11,25h (3. i 4. sat) u predvorju škole.

Comments


bottom of page