top of page

ZADRUGARI 2013./2014.

Članovi zadruge Cankarevac koja je započela s radom u rujnu 2013. godine mogu se pohvaliti mnogobrojnim dosadašnjim aktivnostima:

  • Formiranje grupe Mladih keramičara i uređenje novog prostora (rujan – prosinac 2013.).

  • Aktivnosti Karitativne grupe u pripremanju radova za božićni sajam, humanitarna akcija: Pomozi potrebitima!

  • Aktivno sudjelovanje grupa zadrugara učenika 1.a, 2.a i 3.a u pripremi i realizaciji božićnog sajma.

  • Lutkarske predstave: Ježeva kućica za novo pridošle đake prvake, predstava Vesele pahuljice za naše najmlađe Cankarevce, predstava Ježeva kućica za vrtiće.

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

  • Fašničke aktivnosti Karitativne grupe (prodaja pokladica i palačinki).

  • Lutkarska družina: premijera Izgubljenog cvijetnjaka 09.04.2014., premijera Male sirene 07.05.2014.

  • Likovno-keramičarska družina: sudjelovanje na sajmu zadrugara, prodajna izložba učeničkih radova (travanj-svibanj 2014.).

  • Zadrugari učenika 1.a, 2.a i 3.a aktivnosti vezane uz čuvanje i uređenje okoliša škole.

  • Obilježavanje Dana zadrugara: 23. svibnja 2014. izlet za sve vrijedne zadrugare na Ključić brdo, Istražimo prirodu, upoznajmo bilje.

IZRADA LUTKE (1. a)

BOŽIĆNI SAJAM

KERAMIČARSKA

KARITATIVNA

bottom of page