RAVNATELJ: Boris Počuča

TAJNICA: Božica Fajt

RAČUNOVOTKINJA: Đurđica Bradač

PEDAGOGINJA: Ivanka Tišljar

PSIHOLOGINJA: Iva Plejić

EDUKACIJSKA REHABILITATORICA: Iva Livić Kozina

EDUKACIJSKA REHABILITATORICA PSP: Maja Miljuš

KNJIŽNIČARKA: Ivanica Beg

UČITELJI:

Gordana Tomljanović

Mateja Pavlić

Katija Jurčić

Kristina Podoreški

Tomislava Delić

Nikol Smajla

Ranka Matusinović

Ksenija Grabar

Viktorija Nevistić

Željka Gorenec

Edis Božiković

Petra Večerić

Tatjana Erstić

Damir Dimić

Romana Krsnik

Kruna Čengić

Zita Marić

Gordana Klemenčić

Blanka Antunović

Ksenija Grabar

Marina Markotić

Anamaria Forjan

Ana Ladan

Olivera Lemaić

Marija Martinović

 

 

Maja Mačinko

Mira Šobot

Eva Arapović

Mihaela Bubaš

Magda Bujan

Tina Heinrich

Isabela Jeromela Brlek

Nevenka Kraljević

Mladen Kupsjak

Blaženka Peko

Branka Rudman

Iva Krajačić Sokol

Silvija Balaban

Katarina Sjekavica Tojagić

Marija Odak Zidanić

Oliver Belošević

Filip Horvat

Nenad Heinrich

Andrea Sabo

Paula Granić

Jelena Makvić

Matea Ereiz

Kristian Letina

KUHINJSKO OSOBLJE

Dijana Begović 

Monika Lujić 

Vinka Šikanjić 

TEHNIČKO OSOBLJE

Marjanka Biškupec

Nadica Mršić

Ana Pekez

Liljana Prša

Danijela Maksimović

DOMAR

Vladimir Biga