top of page
O6V1FT0.jpg
23580246_640x640.jpeg
etwinning_school_0.png
7a1f84e37f4e5fce0f7ca56b70c7e49a_XL.jpg
eu-flag-erasmus-logo.jpg

ZAŠTO PROJEKTI

Učenici žele učiti, a učiti znači biti aktivan. Učiti znači stjecati iskustva. Ciljevi učenja odnose se na spoznajni (kognitivni), motorički i čuvstveni (afektivni) razvoj. U školi se ne bi trebalo učiti samo glavom, nego: glavom, rukom i srcem! Nastavne aktivnosti trebaju doprinijeti stjecanju raznih osposobljenosti i osobina ličnosti, što je mnogo važnije za život od glave pune informacija.

Za uspješno snalaženje u svakodnevnom učenici trebaju ovladati raznovrsnim osposobljenostima kao što su rješavanje problema iz svakodnevnog života, ostvarivanje zadataka u timu, razne vrste komunikacije, nenasilno rješavanje nesporazuma i sukoba, komuniciranje na materinskom ili stranom jeziku, korištenje elektroničkih uređaja itd.

Sve to učenici najbolje ostvaruju kroz projekte. Znanja i osposobljenosti koje učenici stječu kroz projekt su:  naučiti učiti, istraživati, tražiti i birati obavijesti (informacije),

koristiti obavijesti, stjecati društvene (socijalne) vještine, učiti živjeti zajedno (suradnja i snošljivost), stjecati praktične i poduzetničke vještine, stvarati pozitivnu sliku o sebi (stjecanje sigurnosti, osvještenje vlastitih kvaliteta i prednosti) sudjelovanjem u brojnim iskustvenim situacijama.

614982-PNJK28-465.jpg

Što čujem, to zaboravim.
Što vidim, to zapamtim.
Što učinim, to shvatim.

eTwinning oznake kvalitete

Aktivni projekti

Nacionalne oznake kvalitete

Europske oznake kvalitete

Prošli projekti

bottom of page