ZAŠTO PROJEKTI

Učenici žele učiti, a učiti znači biti aktivan. Učiti znači stjecati iskustva. Ciljevi učenja odnose se na spoznajni (kognitivni), motorički i čuvstveni (afektivni) razvoj. U školi se ne bi trebalo učiti samo glavom, nego: glavom, rukom i srcem! Nastavne aktivnosti trebaju doprinijeti stjecanju raznih osposobljenosti i osobina ličnosti, što je mnogo važnije za život od glave pune informacija.

Za uspješno snalaženje u svakodnevnom učenici trebaju ovladati raznovrsnim osposobljenostima kao što su rješavanje problema iz svakodnevnog života, ostvarivanje zadataka u timu, razne vrste komunikacije, nenasilno rješavanje nesporazuma i sukoba, komuniciranje na materinskom ili stranom jeziku, korištenje elektroničkih uređaja itd.

Sve to učenici najbolje ostvaruju kroz projekte. Znanja i osposobljenosti koje učenici stječu kroz projekt su:  naučiti učiti, istraživati, tražiti i birati obavijesti (informacije),

koristiti obavijesti, stjecati društvene (socijalne) vještine, učiti živjeti zajedno (suradnja i snošljivost), stjecati praktične i poduzetničke vještine, stvarati pozitivnu sliku o sebi (stjecanje sigurnosti, osvještenje vlastitih kvaliteta i prednosti) sudjelovanjem u brojnim iskustvenim situacijama.

Što čujem, to zaboravim.
Što vidim, to zapamtim.
Što učinim, to shvatim.

eTwinning oznake kvalitete

Nacionalne oznake kvalitete

1/15

Europske oznake kvalitete

1/5

PROJEKTI U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

MEĐUNARODNI PROJEKTI

Let's give peace a chance

World's Largest Lesson

All about animals

@Museart

Music doesn't need any languages

NACIONALNI PROJEKTI

U svijetu likovnih umjetnika 

Skupljajmo zajedno stare baterije 

RAZREDNI PROJEKTI

Druženje uz knjigu petkom

PROJEKTI PRIJAŠNJIH GODINA

@Museart

Welcome to the Handicrafts Fair

Mislim zeleno, čuvam Zemlju

Memento prijateljstva

First Lego League

Winter Wonderland

Salt Sun Art

Spring Around Europe

Teaching around

Projekt građanin

Pokusi su nova fora

20 dana dobrote

Boje i crte svuda oko nas

Učenik prijatelj

Osnovna škola Ivana Cankara | Cankareva 10, Zagreb | +38513702048 | cankarica@os-icankara-zg.skole.hr

© Osnovna škola Ivana Cankara. Sva prava pridržana.