top of page
financije.png

Financije

Financijski plan

2019.

Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna:

opći dio

plan prihoda

plan rashoda

ukupno

obrazloženje

način ostvarivanja cilja

2020.

Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna:

opći dio

plan prihoda

plan rashoda

plan rashoda dod. konta

obrazloženje

  

2021.

Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna

FINANCIJSKI PLAN 2021.-2023.

plan prihoda i rashoda OŠ 2021.-2023.

2022.

Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna

FINANCIJSKI PLAN  ZA 2022.  I PROJEKCIJE (plan prihoda i rashoda) ZA 2023. I 2024.

obrazloženje

REBALANS 2022.

2023.

Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. ( plan prihoda i rashoda za 2024. i 2025.)

 obrazloženje

2024.

Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna

Obrazloženje financijskog plana za 2024. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. i projekcije (plan prihoda i rashoda)

bottom of page