top of page
vincent-van-gogh-Sterrennacht-boven-de-R

U SVIJETU LIKOVNIH UMJETNIKA / ART IN MY HEART

etwinning.png

Ciljevi projekta su upoznati život, rad i djela najvećih likovnih umjetnika, uočiti boje spektra koje nas okružuju u okolini i prirodi oko nas, prikazati crtom detalje, crtom oblikovati različite predmete, stvoriti uvjete za stvaralački razvoj djece, razvoj njegovih umjetničkih i kreativnih sposobnosti, razvoj inicijative, samopouzdanja i sposobnosti kreativnog izražavanja.Ostvareni ciljevi i zadaci pomažu razviti osobu koja je sposobna razmišljati, maštati, ostvariti kreativne ideje i analizirati svoje rezultate. Dijete tako uči na vlastitom iskustvu, uči da sudjelovanje može biti zabavno i korisno, uči komunicirati, surađivati, rješavati sukobe, uči raditi kao dio grupe, uči proces donošenja odluka i odgovornosti koje iz toga proizlaze, cijeni važnost zajedničke suradnje, stječe osjećaj važnosti i izgrađuje samopouzdanje.

SUDIONICI:  2. C

Slikamo po uzoru na Kadinskog

Razred: 2. c

Slikamo po uzoru na Moneta

Razred: 2. c

Slikamo po uzoru na Klimta

Razred: 2. c

Slikamo po uzoru na Arcimbolda

Razred: 2. c

Oblikujemo po uzoru na Meštrovića  - Zdenac života

Razred: 2. c