Živimo ljudska prava

"Niko nije rođen da mrzi drugog čovjeka zbog boje kože, njegovog porijekla ili njegove religije. Ljudi uče mrziti. A ako mogu naučiti mrziti, onda mogu da naučiti i voljeti, jer ljubav je prirodnija ljudskom srcu nego njena suprotnost.“

Nelson Mandela

Kako su nastala ljudska prava

Materijali za preuzimanje

Deklaracija o ljudskim pravima

Osnovna škola Ivana Cankara | Cankareva 10, Zagreb | +38513702048 | cankarica@os-icankara-zg.skole.hr

© Osnovna škola Ivana Cankara. Sva prava pridržana.