top of page

Živimo ljudska prava

"Niko nije rođen da mrzi drugog čovjeka zbog boje kože, njegovog porijekla ili njegove religije. Ljudi uče mrziti. A ako mogu naučiti mrziti, onda mogu da naučiti i voljeti, jer ljubav je prirodnija ljudskom srcu nego njena suprotnost.“

Nelson Mandela

Kako su nastala ljudska prava

Materijali za preuzimanje

Deklaracija o ljudskim pravima

bottom of page