top of page

Robotika u vrtiću

OŠ Ivana Cankara već dugi niz godina surađuje s dječjim vrtićem Petar Pan iz Zagreba na raznim projektima. U sklopu vrtića imaju informatičku grupu sada već predškolaca. Ta iznimno darovita djeca kroz rad sa svojim mentorom već drugu godinu razvijaju svoje IKT vještine korištenjem raznih alata. Ove godine smo našu suradnju pojačali kroz robotiku. Prvi susret je bio u DV Petar Pan gdje smo vrijedne predškolce upoznali s našim robotima, naučili osnovne pojmove i super se zabavili. 

Hvala Institutu za Razvoj i Inovativnost Mladih – IRIM na ukazanom povjerenju i poklonjenim robotima.

bottom of page