top of page

Poštovani roditelji i učenici,

i ove školske godine 2022./23. skupljamo stare baterije...

Prvo vaganje starih baterija za mjesec rujan održat će se u ponedjeljak, 26.9.2022. od 8.00 do 9.20h (1. i 2. sat) u predvorju škole.


Naziv projekta : SKUPLJAJMO ZAJEDNO STARE BATERIJE

Ciljevi projekta su:

· poticati svijest učenika o potrebi pravilnog zbrinjavanja starih baterija

· skrenuti pozornost učenika na važnost odvajanja opasnog otpada od ostalog otpada iz kućanstva

· uočiti direktnu povezanost čovjeka i prirode te razumjeti uzročno-posljedične veze ljudskog nemara prema prirodi, te mogućim posljedicama zagađenja površinskih i podzemnih zaliha vode

· poticati razvoj svijesti o potrebi očuvanja kvalitete prirodnog okoliša

· potaknuti ekološku osviještenost učenika, roditelja te mještana

· poticati na ekološko djelovanje u domu i školi te razvijati poduzetnički duh

Trajanje projekta : tijekom školske godine

Natjecanje među razredima (od 1.- 8. razreda).

Na kraju polugodišta (najbolji razred) i školske godine (3 najbolja razreda ) dobivaju priznanja i nagrade.

Podsjetnik o akciji prikupljanja starih baterija

· Svaki razred skuplja baterije u posebnim kutijama za baterije koje će izraditi sa svojim razrednicima

· Akcija je natjecateljskog tipa – razred koji prikupi najviše baterija bit će nagrađen na kraju prvog polugodišta, a najbolja tri na kraju školske godine

Učenici mogu donijeti:

· baterije iz satova

· baterije iz daljinskih upravljača

· baterije iz mobitela i laptopa

· baterije iz drugih kućanskih aparata

Ne donositi:

· akumulatore


Upute učenicima:

Prije donošenja u školu, baterije je potrebno staviti u plastičnu vrećicu (zapisati razred).

Po dolasku u školu, baterije se odmah odlažu u razrednu kutiju te se na taj način izbjegava dodir baterija s kožom.

Djelujmo zajednički za zaštitu okoliša u našem užem okruženju!

Puno vam hvala na dosadašnjem trudu i sudjelovanju.

Srdačan pozdrav,

učiteljica Ranka

Comments


bottom of page