top of page

Prvo vaganje starih baterija za mjesec rujan održat će se u četvrtak, 24. 9.2020. od 8,00 do 9,25 h (1. i 2. sat) u predvorju škole.

Puno hvala na dosadašnjem trudu i sudjelovanju.

Comments


bottom of page