top of page

DAN LJUDSKIH PRAVA

10. prosinca 

Ideja o međunarodnoj regulaciji prava i sloboda koje bi se trebale odnositi na sve ljude, rađa se polovicom dvadesetog stoljeća. Povod su stradanja u Drugom svjetskom ratu. Iz tog su razloga 10. prosinca 1948. Ujedinjeni su narodi proglasili Opću deklaraciju o ljudskim pravima. Ujedinjeni narodi osnovani su u San Franciscu 1945. godine sa ciljem održanja svjetskog mira i sigurnosti, razvoja prijateljskih odnosa među nacijama i promocije društvenog napretka, boljih životnih uvjeta i ljudskih prava.

PRIZNANJE UROĐENOG DOSTOJANSTVA TE JEDNAKIH I NEOTUĐIVIH PRAVA SVIH ČLANOVA LJUDSKE OBITELJI TEMELJ JE SLOBODE, PRAVDE I MIRA U SVIJETU.

DAY OF HUMAN RIGHTS

10th of December

The idea of international regulation of the rights and freedoms that should be applied to all people, is found in the middle of the twentieth century. The cause was suffering in World War II. For these reasons, the United Nations was founded on December 10, 1948, and the Universal Declaration of Human Rights was proclaimed. The United Nations was founded in San Francisco in 1945 with a view to maintaining world peace and security, developing friendly relations among nations and promoting social progress, better living conditions and human rights. 

THE RECOGNITION OF INNATE DIGNITY AND EQUAL AND INALIENABLE RIGHTS OF ALL MEMBERS OF THE HUMAN FAMILY IS THE FOUNDATION OF FREEDOM, JUSTICE AND PEACE IN THE WORLD

Mi smo učenici 5. b razreda Osnovne škole Ivana Cankara iz Hrvatske. Ovo je naš projekt u sklopu izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje. Želimo podići svijest ljudi o važnosti poštivanja ljudskih prava i učiniti svijet barem malo boljim mjestom za život. 

Ovo je, također, dio globalne akcije World's Largest Lesson i dio eTwinninig projekta Let's give peace a chance.

 

Pomozite nam u našem cilju. Podijelite ovu stranicu među ljudima. Neka se proširi diljem svijeta. S vašom pomoći, možemo svijet učiniti boljim mjestom.

 

Hvala!

We are 4th grade students of the Ivan Cankar Elementary School from Croatia. This is our project as part of the education activities of Civic Education. We want to raise people's awareness of the importance of respecting human rights and at least make the world a better place to live. 

This is also part of the global action World's Largest Lesson and eTwinninig project Let's give peace a chance.
 

Help us in our goal. Share this page among people. Let go around the whole world. With your help, we can make the world a better place.


Thank you!

IMG_20180918_130953.jpg
worlds-largest-lesson-logo.jpg
TGG_Icon_Color_16.jpg
bottom of page