Rezultati vaganja baterija za prosinac (22.12.).

1.a - 0

1.b - 0

1.c - 4,2

2.a - 1,6

2.b - 0

2.c - 0

3.a - 85,1

3.b - 0

3.c - 0

4.a - 0,9

4.b - 0,5

5.a - 0

5.b - 0

5.c - 0

6.a - 0

6.b - 0

7.a - 0

7.b - 0

7.c - 0

8.a - 0

8.b - 0

8.c - 0


Recent Posts

See All

Poštovani roditelji i učenici, i ove školske godine 2022./23. skupljamo stare baterije... Prvo vaganje starih baterija za mjesec rujan održat će se u ponedjeljak, 26.9.2022. od 8.00 do 9.20h (1. i 2.