Recent Posts

See All

SEDMO (ZAVRŠNO) VAGANJE STARIH BATERIJA

Sedmo (završno) vaganje starih baterija za mjesec lipanj održat će se u četvrtak, 10.6. 2021. od 8 do 9,20h (1. i 2. sat) u predvorju škole. Puno hvala na trudu i sudjelovanju.