Recent Posts

See All

Vaganje starih baterija za mjesec prosinac održat će se u petak, 3.12.2021. od 8 do 9,20h (1. i 2. sat) u predvorju škole. Puno hvala na trudu i sudjelovanju.