top of page

Vaganje starih baterija za mjesec ožujak održat će se u petak, 25.3.2022. od 8 do 9,20h (1. i 2. sat) u predvorju škole. Puno hvala na dosadašnjem trudu i sudjelovanju.コメント


bottom of page