top of page

Vaganje starih baterija za mjesec travanj održat će se u petak, 29.4.2022. od 9,30 do 11h (3. i 4. sat) u predvorju škole. Puno hvala na dosadašnjem trudu i sudjelovanju.Comments


bottom of page