top of page

Vaganje prikupljenih starih baterija održat će se u ponedjeljak, 6. veljače 2023. od 8:00 do 9:30 (1. i 2. sat) u predvorju škole. Hvala na trudu i sudjelovanju.תגובות


bottom of page