top of page
Z-LZSgkv_400x400.jpg
Global-Goals - Copy.png

World's Largest Lesson donosi globalne ciljeve djeci diljem svijeta, dostižući preko 130 zemalja i milijune djece od njezina pokretanja u rujnu 2015.

U 2015. godini Ujedinjeni su narodi pokrenuli globalne ciljeve održivog razvoja, niz ambicioznih ciljeva za iskorjenjivanje krajnjeg siromaštva, borbe protiv nejednakosti i nepravde i popravljanje klimatskih promjena za sve ljude do 2030. godine.

Ako se ti ciljevi ispune, oni osiguravaju zdravlje, sigurnost i budućnost planeta za sve osobe na njemu.

Vođeni ciljevima, sada je sve na nama, vladama, tvrtkama, civilnom društvu i široj javnost da zajedno radimo na izgradnji bolje budućnosti za sve ljude.

Cankarica se pridružuje ovom projektu u školskoj godini 2018./2019.

GLOBALNI CILJEVI 

RAZRED: 4. b (izvannastavna aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje)

Koji su do najvećih problema svijeta? Zašto oni postoje? Na što trebamo poraditi da bismo ih smanjili? Tko je globalnom građaninu? Kakav na treba biti? Sve su ovo pitanja o kojima smo razgovarali u uvodnom satu svjetskog projekta Najveći svjetski dan lekcije.

Dobri ljudi s dobrim idejama mogu napraviti dobra djela. Svi smo mi povezani s ostalim ljudima i planetom bez obzira tko smo i gdje se nalazimo. Svi smo mi globalni građani i kao takvi trebali bismo biti aktivni i učinkoviti u svom nastojanju da promijenimo svijet na bolje.

GLOBAL GOALS

 

CLASS: 4. b (extracurricular activity Civic education)

 

What are the biggest problems in the world? Why do they exist? What should we do to reduce them? Who is a global citizen? What he needs to be? All these are the issues we talked about in the opening lesson of the World's Largest Lesson.

Good people with good ideas can do good deeds. We are all connected to other people and the planet no matter who we are or where we are. We are all global citizens and as such we should be active and effective in our efforts to change the world to the better.

TGG_Icon_Color_18.jpg
world_lesson_chart.png
maxresdefault.png

GLOBALNI CILJEVI 

RAZRED: 1. c (izvannastavna aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje)

Koji su do najvećih problema svijeta? Kako oni utječu na nas? Možemo li mi napraviti nešto što će te probleme smanjiti? 

Upoznali smo se s globalnim ciljevima i razgovarali zašto je važno ostvariti ih što prije. 

GLOBAL GOALS

 

CLASS: 1. c (extracurricular activity Civic education)

 

What are the biggest problems in the world? How do they affect us? Can we do something that will reduce these problems?

We met the global goals and talked about why it was important to achieve them as soon as possible.

DAN LJUDSKIH PRAVA

RAZRED: 4. b (izvannastavna aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje)

Proučavajući kršenje ljudskih prava u svijetu i spoznajom koliko su ona važna za svakog čovjeka pa tako i cijelo čovječanstvo, odlučili smo nešto poduzeti. Naš cilj je bio osvijestiti ljudi diljem svijeta o njima. Naša poruka se zaista proširila kroz više država među djecom i odraslima.

HUMAN RIGHTS DAY

 

CLASS: 4. b (extracurricular activity Civic education)

By studying the violation of human rights in the world and the recognition of how important it is to every human being, and thus to the whole of humanity, we have decided to take action. Our goal was to raise awareness of people around the world about them. Our message has indeed spread across multiple countries among children and adults.

TGG_Icon_Color_16.jpg
Slika16.png

Ideja o međunarodnoj regulaciji prava i sloboda koje bi se trebale odnositi na sve ljude, rađa se polovicom dvadesetog stoljeća. Povod su stradanja u Drugom svjetskom ratu. Iz tog su razloga 10. prosinca 1948. Ujedinjeni su narodi proglasili Opću deklaraciju o ljudskim pravima. Ujedinjeni narodi osnovani su u San Franciscu 1945. godine sa ciljem održanja svjetskog mira i sigurnosti, razvoja prijateljskih odnosa među nacijama i promocije društvenog napretka, boljih životnih uvjeta i ljudskih prava.

PRIZNANJE UROĐENOG DOSTOJANSTVA TE JEDNAKIH I NEOTUĐIVIH PRAVA SVIH ČLANOVA LJUDSKE OBITELJI TEMELJ JE SLOBODE, PRAVDE I MIRA U SVIJETU.

The idea of international regulation of the rights and freedoms that should be applied to all people, is found in the middle of the twentieth century. The cause was suffering in World War II. For these reasons, the United Nations was founded on December 10, 1948, and the Universal Declaration of Human Rights was proclaimed. The United Nations was founded in San Francisco in 1945 with a view to maintaining world peace and security, developing friendly relations among nations and promoting social progress, better living conditions and human rights. 

THE RECOGNITION OF INNATE DIGNITY AND EQUAL AND INALIENABLE RIGHTS OF ALL MEMBERS OF THE HUMAN FAMILY IS THE FOUNDATION OF FREEDOM, JUSTICE AND PEACE IN THE WORLD

NASILJE NAD DJECOM

RAZRED: 4. b (izvannastavna aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje)

Koliko je nasilje nad djecom zastupljeno u svijetu? Kako utječe na njihove živote? U kojim se oblicima javlja? Tko i kako pomaže zlostavljanoj djeci? Možemo li i mi nekako pomoći?

To su neka od pitanja kojima smo se bavili. Kroz istinite priče djece diljem svijeta osvijestili smo težinu ovoga problema i razgovarali što mi možemo poduzeti vezano za to.

VIOLENCE AGAINST CHILDREN

 

CLASS: 4. b (extracurricular activity Civic education)

How much is violence against children represented in the world? How does it affect their lives? In which forms occurs? Who and how does it help the abused children? Can we help somehow?

These are some of the issues we were dealing with. Through the true stories of children around the world we have awakened the weight of this problem and talked about what we can do about it.

Slika16.png
TGG_Icon_Color_16.jpg
IMG_20180925_131058.jpg

CILJ 1 - BEZ SIROMAŠTVA

RAZRED: 4. b (izvannastavna aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje)

Jesmo li uistinu svjesni koliko siromaštva ima u svijetu? Znamo li da upravo sada 30 milijuna djece najbogatijih zemalja živi u siromaštvu? Što je zapravo siromaštvo i kako utječe na život ljudi? Koliko utjecaj ima obrazovanje na smanjenje stope siromaštva? Što mi možemo učiniti za smanjenje siromaštva?

Sve su ovo pitanja kojima smo posvetili nekoliko sati naše izvannastavne aktivnosti.

GOAL 1 - NO POVERTY

 

CLASS: 4. b (extracurricular activity Civic education)

Are we really aware of how much poverty there is in the world? Do we know that now 30 million children of the richest countries live in poverty? What is actually poverty and how it affects people's lives? How much influence does education have on reducing the poverty rate? What can we do to reduce poverty?

All these are questions we have devoted several hours of our extracurricular activities.

TGG_Icon_Color_01.jpg
Slika1.png
12.jpeg