top of page

PROJEKTI U NAŠOJ ŠKOLI

Zašto projekti

Učenici žele učiti, a učiti znači biti aktivan. Učiti znači stjecati iskustva. Ciljevi učenja odnose se na spoznajni (kognitivni), motorički i čuvstveni (afektivni) razvoj. U školi se ne bi trebalo učiti samo glavom, nego: glavom, rukom i srcem! Nastavne aktivnosti trebaju doprinijeti stjecanju raznih osposobljenosti i osobina ličnosti, što je mnogo važnije za život od glave pune informacija.

Za uspješno snalaženje u svakodnevnom učenici trebaju ovladati raznovrsnim osposobljenostima kao što su rješavanje problema iz svakodnevnog života, ostvarivanje zadataka u timu, razne vrste komunikacije, nenasilno rješavanje nesporazuma i sukoba, komuniciranje na materinskom ili stranom jeziku, korištenje elektroničkih uređaja itd.

Sve to učenici najbolje ostvaruju kroz projekte.

Znanja i osposobljenosti koje učenici stječu kroz projekt su: naučiti učiti, istraživati, tražiti i birati obavijesti (informacije), koristiti obavijesti, stjecati društvene (socijalne) vještine, učiti živjeti zajedno (suradnja i snošljivost), stjecati praktične i poduzetničke vještine, stvarati pozitivnu sliku o sebi (stjecanje sigurnosti, osviještenje vlastitih kvaliteta i prednosti) sudjelovanjem u brojnim iskustvenim situacijama.

Školska godina 2017./2018.

Međunarodni projekti

Nacionalni projekti

Razredni projekti

DRUŽENJE UZ KNJIGU PETKOM

Što je Erasmus+ 

Erasmus+ program je Europske Unije kojemu je cilj približiti mlade iz cijeloga svijeta, kao i promicati njihovu interkulturalnost i mobilnost. 

Što je eTwinning

eTwinning je jedna od aktivnosti programa Erasmus+.

eTwinning portal namijenjen je međunarodnoj suradnji i usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja od predškolskog obrazovanja do srednje škole. Portal služi nastavnicima i njihovim učenicima za upoznavanje i suradnju s kolegama iz europskih škola kroz različite oblike usavršavanja te rad na zajedničkim virtualnim projektima.

Naša je škola postala eTwinning škola za 2018./2019. godinu te je tako priznata kao jedna od vodećih škola na području digitalne prakse, prakse iz eSigurnosti, inovativnih i kreativnih pristupa tehnologiji, promicanja stalnog profesionalnog razvoja i obrazovanja zaposlenih te promicanja suradnje u nastavnoj praksi među učiteljima i učenicima.​

Uspjesi

Projekt Welcome to the Handicrafts Fair pobijedio na Europskom natjecanju.

Žiri naglašava:

"Zajednička pjesma i prezentacije na live konferenciji daju snažan poticaj proučavanju tradicionalnih rukotvorina i stvaraju produktivni osjećaj zajednice od samog početka, kao i intenzivnu razmjenu i suradnju između uključenih nastavnika. Stvaranje kreativnog rada za publiku učenicima daje osjećaj samoučinkovitosti. "

Školska godina 2017./2018.

Međunarodni projekti

Nacionalni projekti

bottom of page